Komitet Organizacyjny

 

prof. Pityński Kazimierz - Kraków

Kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa UJCM oraz Kliniki Ginekologii i Onkologii UJCM

prof. Robert Jach

Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii

dr hab. Basta Paweł - Kraków

wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

dr hab. Ludwin Artur - Kraków

wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

dr. Agnieszka Kotlarz

Sekretarz

Ewa Kolarska - Kubaty

Skarbnik