Organizator merytoryczny

Organizator logistyczny

1. Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej

2. Fundacja na rzecz Rozwoju Endokrynologii Ginekologicznej i Leczenia Niepłodności

1. Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej

2. Fundacja na rzecz Rozwoju Endokrynologii Ginekologicznej i Leczenia Niepłodności

Klinika Ginekologii i Onkologii

Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM

 

Tradycje Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM sięgają roku 1780. W tym roku z Krakowskiej Katedry Chirurgii wyodrębniona została pierwsza w Polsce katedra położniczo - ginekologiczna.

Klinika Ginekologii i Onkologii jest największą z czterech Klinik w strukturze Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM. Zlokalizowana jest w budynku, pod budowę którego kamień węgielny wmurował 28 kwietnia 1921 roku Naczelnik Państwa Polskiego, marszałek Józef Piłsudzki.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 7 XI 1936 r. Była to wówczas jedna z najnowocześniejszych klinik ginekologiczno-położniczych w Polsce i całej Europie.

W roku 2016 zakończono gruntowną modernizację Kliniki, w skład której wchodzi aktualnie jeden z najnowocześniejszych ginekologicznych bloków operacyjnych. W Klinice codziennie przeprowadzanych jest planowo 15 zabiegów operacyjnych oraz 10 procedur diagnostyczno - terapeutycznych.

Działalność naukowa Kliniki Ginekologii i Onkologii koncentruje się na patogenezie, diagnostyce i leczeniu nowotworów żeńskiego narządu płciowego, zaburzeniach rozwojowych narządu płciowego oraz etiologii i nowoczesnych sposobach leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu.
Działalność diagnostyczno-lecznicza Kliniki Ginekologii i Onkologii UJ CM obejmuje kompleksowe leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych u kobiet, diagnostykę i leczenie zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej i wad rozwojowych narządu rodnego.

W Klinice wykonywane są wszystkie zabiegi operacyjne stosowane we współczesnej ginekologii, najczęściej z zastosowaniem technik małoinwazyjnych tj. laparoskopii, histeroskopii i ultrasonografii zabiegowej. Ponadto w Klinice opracowuje się i wprowadza najnowsze metody diagnostyki minimalnie inwazyjnej w oparciu o ultrasonografię trójwymiarową.

Klinika we współpracy i pozostałymi klinikami uniwersyteckimi Collegium Medicum UJ specjalizuje się w kompleksowym leczeniu i opiece nad kobietą ciężarna z chorobą nowotworową.

Na bazie Kliniki działa Uniwersytecka Szkoła Endoskopii , wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do szkolenia lekarzy w laparoskopii i histeroskopii oraz ultrasonografii zabiegowej.
Klinika Ginekologii i Onkologii jako pierwsza w Polsce uzyskała akredytację Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, co świadczy o wysokim standardzie leczenia i szkolenia w zakresie ginekologii onkologicznej.

Fundacja na rzecz Rozwoju

Onkologii Ginekologicznej

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej powstała w 1999 r. przy Klinice Ginekologii i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie, podejmowanie działań i współpracy szczególnie z osobami i środowiskami zaangażowanymi w zwalczanie chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego i raka piersi.

Fundacja organizuje szereg specjalistycznych kursów. Ma na swoim koncie organizację dziesiątków kursów z zakresu kolposkopii, cytologii, leczenia operacyjnego chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego, jak i piersi oraz licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Celem prowadzonych kursów i konferencji jest podniesienie kompetencji oraz umiejętności kardy medycznej w trosce o najwyższe dobro i zdrowie pacjentów.

http://frog.krakow.pl/

Klinika Endokrynologii


 

Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie od ponad 50-ciu lat specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń układu endokrynologicznego u kobiet, zaburzeń płodności - w tym zachowaniu płodności u osób z chorobami onkologicznymi.

W placówce, jako jedynej w województwie małopolskim, prowadzony jest ministerialny „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego”, w ramach którego parom starającym się o ciążę dłużej niż rok oferowane jest szczegółowe postępowanie diagnostyczne.

W ramach terapii szczególny nacisk kładziony jest na mało inwazyjne techniki endoskopowe, czyli laparoskopię (leczenie endoemetriozy, mięśniaków macicy, guzów jajnika, diagnostykę niepłodności, pobieranie materiału tkankowego u osób z chorobą onkologiczną) oraz histeroskopię (operacyjną, diagnostyczną sposobem Bettocchi).

W diagnostyce wykorzystywane są także najnowocześniejsze metody biochemiczne, techniki obrazowania (ultrasonografia, histeroskopia, histerosalpingografia) oraz techniki chirurgiczne. Oddział dysponuje również Pracownią Andrologiczną, umożliwiającą krioprezerwację materiału pobranego od osób przed planowana terapią onkologiczną oraz przeprowadzanie inseminacji w ramach refundacji NFZ. Możliwość wykonania w ramach Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii pełnej diagnostyki hormonalnej oraz procedur diagnostyki i leczenia niepłodności, jest unikalne na skalę krajową.

We wrześniu 2018 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali operacyjnej wraz z zapleczem laboratoryjnym oraz zakończenie modernizacji Oddziału.


Fundacja na rzecz Rozwoju Endokrynologii Ginekologicznej i Leczenia Niepłodności


Założona 3 lata temu Fundacja to przede wszystkim wszechstronne działania na rzecz walki z  niepłodnością, w szczególności poszukiwanie i organizowanie nowych metod leczenia pacjentek z chorobami onkologicznymi pragnącymi zachować płodność.

Niewątpliwie największym osiągnięciem Fundacji jest przyczynienie się do powstania Sali Operacyjnej w ramach Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dedykowanej leczeniu operacyjnemu pacjentek niepłodnych, a docelowo działaniom na rzecz oncofertility w Polsce.

W zakres działalności wchodzi również wspomaganie rozwoju naukowego lekarzy oraz upowszechnianie osiągnięć wiedzy w dziedzinie ginekologii endokrynologicznej i leczenia niepłodności oraz nauk pokrewnych.