Program Kongresu

 

Czwartek 4.04.2019

SESJA 1.  Zaburzenia cyklu

Przewodniczący sesji

      Prof. dr hab. n.med. Robert Jach

      Prof. dr hab. n.med. Wojciech Zgliczyński

   08:40 - 09:00   Podwzgórzowy brak miesiączki - Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

   09:00 - 09:20   Czy istnieją wskazania do zastosowania selenu w ciąży? - aktualny stan wiedzy

      - Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska - Dydejczyk

   09:20 - 09:40   Hiperprolaktynemia w ginekologii - Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

   09:40 - 10:00   POI jak leczyć? - postępowanie z pacjentką - Dr n. med. Małgorzata Bińkowska

   10:00 - 10:20   Zespół Turnera - od narodzin do dorosłości - Dr n. med. Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska

   10:20 - 10:35   Dyskusja

   10:35 - 10:45   Przerwa kawowa


SESJA 2.  Niepłodność

Przewodniczący sesji:

      Prof. dr hab. n.med. Robert Jach

      Dr n.med. Olga Kacalska- Janssen

   10:45 - 11:05   Mild Ovarian Stimulation With Letrozole And\Or Clomiphene Citrate Plus Fixed Dose Of Human Menopausal Gonadotropin

       Vs Murine Recombinant Biosimilar Derivatives For Infertile, Non Obese Women, P.C.O.S. Affected - Dr Giuseppe D’Amato

   11:05 - 11:25   PCOS a niepłodność - Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej

   11:25 - 11:45   Endometrioza w aspekcie niepłodności - Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczepańska

   11:45 - 12:05   Techniki wspomaganego rozrodu - nowe terapie, nowe wyzwania. Od indukcji owulacji do receptywności endometrium

                          - Prof. dr. hab. n. med. Rafał Kurzawa

   12:05 - 12:35   Niepłodność partnerska: diagnostyka i leczenie w praktyce - Dr n. med. Wojciech Pabian

   12:35 - 12:50   Dyskusja


SESJA 3.  Powikłania endokrynologiczne ciąży

Przewodniczący sesji:

      Prof. dr hab.n.med. Wojciech Zgliczyński

      Dr n. med. Małgorzata Bińkowska

   12:50 - 13:10   Cukrzyca przedciążowa: najnowsze wytyczne - Prof. dr. hab. n. med. Maciej Małecki

   13:10 - 13:30   Choroby tarczycy a ciąża - najnowsze zalecenia - Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

   13:30 - 13:50   Ciąża w chorobach nadnerczy - Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

   13:50 - 14:05   Dyskusja

   14:05 - 15:00   Lunch


SESJA 4.  Leczenie hormonalne

Przewodniczący sesji:

      Dr n. med. Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska

      Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Szczepańska

   15:00 - 15:20   Aktualne standardy hormonalnej terapii menopauzy - Dr n. med. Małgorzata Bińkowska

   15:20 - 15:40   Jak nie utyć po menopauzie - Dr n. med. Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska

   15:40 - 16:00   Czy usuniecie jajników przyspiesza proces starzenia? - Dr n. med. Małgorzata Bińkowska

   16:00 - 16:20   Stosowanie testosteronu i DHEA u kobiet - Dr n. med. Ewa Drozd-Styk

   16:20 - 16:40   Zalety i wady hormonalnej antykoncepcji - Dr n. med. Małgorzata Bińkowska

   16:40 - 16:55   Dyskusja

   16:55 - 17:05   Przerwa kawowa


SESJA 5.  Zespoły hiperandrogenne

Przewodniczący sesji:

      Dr hab. n.med.  Tomasz Milewicz

      Dr n.med. Tomasz Bereza

   17:05 - 17:25   PCOS i zespoły androgenizacji w codziennej praktyce lekarskiej - Dr n. med. Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska

   17:25 - 17:45   WPN u dorosłej kobiety-postępowanie - Dr n. med. Katarzyna Tyrawa

   17:45 - 18:05   Metformina w PCOS – stary lek w nowym świetle. - Dr n. med. Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska

   18:05 - 18:20   Dyskusja

 

Piątek 5.04.2019

SESJA 1.  Ginekologia ambulatoryjna

Przewodniczący sesji:

      Prof. dr hab. n.med. Wojciech Szczeklik

      Prof. dr hab. n.med. Rafał Stojko

      Dr hab. n.med. Sambor Sawicki

   09:00 - 09:20   Oparte na dowodach naukowych postępowanie w AUB-HMB - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski,

   09:20 - 09:40   Anestezja/analgezja w ginekologii ambulatoryjnej – Dr hab. n. med. Michał Gaca       

   09:40 - 10:00   Sonohisterografia 2D i 3D a histeroskopia diagnostyczna – Dr hab. n. med. Inga Ludwin        

   10:00 - 10:20   Ambulatoryjna histeroskopia operacyjna - za i przeciw – Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

   10:20 - 10:40   Nowe urządzenia i wybór metody leczenia zmian przednowotworowych szyjki macicy - Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak - Markwitz

   10:40 - 11:00   Rola i miejsce badania genetycznego w terapii raka jajnika - Prof. dr hab. Marek Sanak / Prof. dr hab. Kazimierz Pityński

   11:00 - 11:15   Dyskusja

   11:15 - 11:30   Przerwa kawowa

   11:30 - 11:45   Uroczyste otwarcie Kongresu

   11:45 - 12:15   Prof. dr hab. Mats Brännström (Szwecja): 

       Transplantacja macicy – aktualny stan wiedzy oraz perspektywy na przyszłość 

       [Uterus transplantation: current status and future perspectives]

   12:15 - 12:45   Prof. dr. h.c. mult. Hans-Rudolf Tinneberg (Niemcy):

       Zalety małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej

       [Finding the Value of Minimally Invasive Gynecologic Surgery]

   12:45 - 14:00   Lunch

 

SESJA 2.  Histerektomia – najlepszy sposób dostępu

Przewodniczący sesji:

      Prof. dr hab. n.med. Jan Kotarski

      Prof. dr hab. n.med. Mariusz Bidziński

      Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Cendrowski

   14:00 - 14:20  Badanie ultrasonograficzne przed zabiegiem operacyjnym – Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki       

   14:20 - 14:40  Histerektomia przezpochwowa w dobie chirurgii małoinwazyjnej – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski     

   14:40 - 15:00  Histerektomia laparoskopowa – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek     

   15:00 - 15:15   Operacje w asyście robota – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński       

   15:15 - 15:35   Optymalny minimalnie inwazyjny dostęp do usunięcia dużej macicy - Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak     

   15:35 - 15:55   Minimalnie inwazyjne procedury u otyłych – Dr hab. n. med. Tomasz Kluz     

   15:55 - 16:15   Aktualne stanowisko FDA i towarzystw naukowych odnośnie morcelacji – Prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak

   16:15 - 16:30   Dyskusja

   16:30 - 16:40   Przerwa kawowa

 

SESJA 3. Inne zaawansowane zabiegi endoskopowe.

Przewodniczący sesji:

      Prof. dr hab. n.med. Wiesława Bednarek

      Prof. dr hab. n.med. Paweł Knapp

      Prof. dr hab. n.med. Jacek R. Wilczyński

   16:45 - 17:05  Laparoskopowe zabiegi w ginekologii onkologicznej – za i przeciw. – Dr hab. n. med. Dariusz Wydra

   17:05 - 17:25   Aktualne podejście do resekcji jelit w endometriozie głęboko naciekającej - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło

   17:25 - 17:45   Minimalnie inwazyjne zabiegi w terapii paliatywnej – Dr hab. n. med. Rafał Tarkowski

   17:45 - 18:05   Elektrochirurgia w ginekologii małoinwazyjnej – Dr hab. n. med. Paweł Basta

   18:05 - 18:20   Chemioterapia zaawansowanego raka jajnika – Dr hab. n.med. Lubomir Bodnar

   18:20 - 18:30   Dyskusja

 

Sobota 6.04.2019

SESJA 4. Histeroskopowe i inne małoinwazyjne zabiegi endoskopowe

Przewodniczący sesji:

      Prof. dr hab. n.med. Jerzy Sikora,

      Dr hab. n.med. Wojciech Cnota,

      Dr n.med. Marek Budner

   09:00 - 09:20   Praktyczne wykorzystanie modelu ADNEX grupy IOTA w przedoperacyjnej diagnostyce guzów złośliwych jajnika u kobiet

       - Prof. dr hab. Artur Czekierdowski

   09:20 - 09:40   Neuropelwiologia - nowe podejście do leczenia przewlekłych bóli miednicy mniejszej - Dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziej

       (Niemcy) 

   09:40 - 10:00   Minimalnie inwazyjne leczenie objawowych zachyłków w bliźnie po cięciu cesarskim - Dr hab. n. med. Artur Ludwin

   10:00 - 10:20   Diagnostyka ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim - Prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

   10:20 - 10:40   Najczęstsze wyzwania w diagnostyce ultrasonograficznej w ginekologii - Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

   10:40 - 10:55   Dyskusja

   10:55 - 11:10   Przerwa kawowa

 

SESJA 5. Małoinwazyjna ginekologia estetyczna [część I]

Przewodniczący sesji:

      Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski

      Prof. dr hab. n. med Robert Jach

      Dr Tomasz Basta

   11:10 - 11:30   Laser i RF w ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej - czy to historia czy przyszłość ? - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

   11:30 - 11:50   Energy Based devices we współczesnej ginekologii estetycznej - dr n. med. Piotr Kolczewski

   10:50 - 12:10   Leczenie schorzeń nowotworowych i nienowotworowych sromu - czy jest miejsce dla zabiegów ginekologii estetycznej ?

       - Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

   12:10 - 12:30   HIFU w ginekologii plastycznej - dr n. med. Piotr Kolczewski

   12:30 - 12:50   LVR (Laser Vaginal Rejuvenation) - jako jedna z metod vaginoplastyki - Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek

   12:50 - 13:10   Przerwa kawowa


SESJA 5. Małoinwazyjna ginekologia estetyczna [część II]

Przewodniczący sesji:

       Prof. dr hab. n. med Anita Olejek

       Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek

       Dr Tomasz Basta

   13:10 - 13:30   Jak skutecznie diagnozować i leczyć nietrzymanie moczu u kobiet - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

   13:30 - 13:50   Pogranicza ginekologii plastycznej i uroginekologii - plastyka krocza - Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

   13:50 - 14:10   Biomateriały stosowane w inżynierii tkankowej - droga do pozyskania nowych materiałów w naprawie

       zaburzeń statyki narządu rodnego -  dr. hab. n. med. Klaudia Stangel - Wójcikiewicz

   14:10 - 14:30   Techniki labioplastyki przy użyciu małoinwazyjnych technologii cięcia i koagulacji - Dr Michał Barwijuk

   14:30 - 14:50   Metody terapeutyczne w ginekologii estetycznej - co do czego i jak skuteczne ? - Dr Tomasz Basta

   14:50 - 15:10   Podsumowanie i zakończenie Kongresu