Rejestracja

 

Rejestracja na Konferencję odbywa się w formie elektronicznej.

Koszt uczestnictwa w Kongresie dla Uczestników uzależniony jest od liczby dni uczestnictwa oraz terminu dokonania rejestracji.

Rejestracja wczesna prowadzona jest do dnia 15.02.2019 roku.

 

Po dokonaniu zgłoszenia, na adres e-mail wskazany przy rejestracji wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji oraz faktura pro-forma wraz ze wskazaniem konta bankowego oraz kwoty do wpłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania rejestracji.

W przypadku wpłat dokonanych w późniejszym terminie - Organizator nie gwarantuje miejsca na Liście Uczestników Konferencji.

Rejestracja elektroniczna prowadzona jest do dnia 29.03.2019 roku.

Po tym terminie rejestracja jest możliwa wyłącznie w dniu Kongresu

Opłata konferencyjna możliwa w biurze Kongresu tylko i wyłącznie w formie gotówkowej.


Wysokość opłat w dniu Konferencji.1. Lekarze specjaliści | rejestracja w dniu Kongresu - 1100 pln

2. Lekarze rezydenci | rejestracja w dniu Kongresu - 900 pln

3. Pielęgniarki i położne, dietetycy, rehabilitanci | rejestracja w dniu Kongresu - 500 pln

4. Studenci | rejestracja w dniu Kongresu – 400 pln

 
 

Rejestracja - opcje wyboru


1. Lekarze specjaliści | rejestracja po 15.02.2019 - 400 pln

2. Lekarze rezydenci | rejestracja po 15.02.2019 - 400 pln

3. Pielęgniarki i położne, dietetycy, rehabilitanci | rejestracja po 15.02.2019 - 200 pln

4. Studenci | rejestracja po 15.02.2019 - 200 pln


1. Lekarze specjaliści | rejestracja po 15.02.2019 - 700 pln

2. Lekarze rezydenci | rejestracja po 15.02.2019 - 600 pln

3. Pielęgniarki i położne, dietetycy, rehabilitanci | rejestracja po 15.02.2019 - 300 pln

4. Studenci | rejestracja po 15.02.2019 - 150 pln


1. Lekarze specjaliści | rejestracja po 15.02.2019 - 900 pln

2. Lekarze rezydenci | rejestracja po 15.02.2019 - 700 pln

3. Pielęgniarki i położne, dietetycy, rehabilitanci | rejestracja po 15.02.2019 - 300 pln

4. Studenci | rejestracja po 15.02.2019 - 200 pln

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Bank PKO BP

35 1020 2892 0000 5102 0690 6855

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej

31-068 Kraków, ul. Stradomska 11

z dopiskiem: Numer faktury proforma oraz Imię, Nazwisko Uczestnika

 

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Kongresie, Organizator dopuszcza możliwość zwrotu środków wpłaconych tytułem opłaty rejestracyjnej, jednakże pomniejszonej o koszty operacyjne w wysokości 20 zł.

Jednocześnie informuje się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie na mniej niż 7 dni przed wydarzeniem, zwrot środków z tytułu wpłaconego fee nie będzie możliwy.