Sesja plakatowa


Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach Sympozjum i zaprezentowania swoich prac podczas Sesji Plakatowej.


Ekspozycja plakatów będzie odbywała się w wyznaczonym miejscu przed salą wykładową podczas trwania Sympozjum, natomiast osobna sesja wraz z omówieniem plakatów przewidziana jest na dzień 05.04.2019 r. w godz. 12:45-13:30.

Streszczenia należy zgłaszać najpóźniej do 13.03.2019 roku.

Postery na Sesję w formie elektronicznej wyszczególnionej w Regulaminie należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31.03.2019 roku.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w sesji plakatowej.

SESJA PLAKATOWA

Prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski

Dr hab. n. med. Tomasz Milewicz

Dr hab. n. med. Tomasz Banaś

Dr n.med. Olga Kacalska-Janssen